Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
golfgedaante bestaan kan, neme men twee smalle plankjes of
latjes, beide omtrent drie palmen en dus even lang. Daarop
bore men in ieder op gelijke afstanden vijf gaatjes, om er ijzer-
of koperdraden in te kunnen steken, en zorge dat de doorboorde
plaatsen van het eene latje naauwkeurig zoo ver van elkander
V e r w ij d e r d zijn als die van het andere. Vervolgens buige
men van vijf stukken ijzerdraad van 6 a 7 duim lengte kleine,
, , volkomen ge-
Fig. 101. =
lijke krukken
en schuive ha-
re bovenste
horizontale
einden door
de gaatjes
van het eene, het onderste einde door de gaatjes van het andere
plankje ; de boveneinden kan men daarna tot den in no. 1 ge-
teekenden vorm ombuigen. Terwijl het eenè latje met de linker
hand vastgehouden wordt, laat zich het andere met de regter
hand zoo bewegen , dat alle krukken zich omdraaijen. Aan de
uit het onderste plankje uitstekende einden der krukken worden
kurken en door deze groote spelden gestoken, wier knoppen
de deeltjes van het golvende water voorstellen. Is de golf ont-
staan, dan hebben de waterdeeltjes verschillende hoogte bereikt.
Men steke daarom, van de linker hand af gerekend, de eerste
speld waterpas met den knop naar de linker zijde in de kurk, de
tweede loodregt met den knop naar boven , de derde weder water-
pas met den knop naar de regter zijde, de vierde loodregt met
den knop naar beneden en de laatste waterpas even als de eer-
ste. Zoo heeft men links den berg, regts het dal der golf afge-
beeld. Draait men door beweging van het eene latje de kleine
krukken, dan beschrijven al de speldeknoppen hunne cirkelvormige
banen; in welk gedeelte hunner baan zij zich ook mogen bevinden,
steeds blijft de golfgedaante bestaan. Men lette op dien knop,
dijB bij de eene of andere gedaante der golf zich op de hoogste
13*