Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
lijken uitroep : „Ik heb het gevondenwelke uitdrukking sedert
voor iedere lang gezochte en eensklaps gevondene ontdekking
tot een spreekwoord geworden is. Hij onderzocht het gewigts-
verlies van het zuivere goud en dat van het zilver; het goud
verloor '/m, het zilver ongeveer Vio van zijn gewigt; want zoo
veel wogen de even groote hoeveelheden water. Was de kroon,
die 20 pond zwaar was, van zuiver goud, dan moest zij ^Vi« —
l'/i9 pond verliezen. Maar haar gewigtsverlies was grooter,
het bedroeg 114 pond, dus ',''4 — ^/ly = 'y-ie pond te veel. Het
goud was dus vervalscht, waarschijnlijk met zilver. Had de
goudsmid van den geheelen goudklomp een pond weggenomen
en een pond zilver in de plaats gesteld, dan moest er in plaats
van een gewigtsverlies van '/19 pond een gewigtsverlies van Vio
pond plaats gehad hebben. Zoo veel Vio pond grooter is dan Vo ,
namelijk Vi90 = '%8n pond, zoo veel moest door ieder verwerkt
pond zilver het gewigtsverlies te groot uitvallen. Het gewigts-
verlies der geheele kroon bleek echter = 'Vssd pond
te groot te zijn. Daar er altijd van een pond zilver afkom-
stig waren, waren er zoo veel ponden zilver in plaats van goud
genomen, als '%8o in "/380 bevat is, dus "/i8 = 4''fï pond zilver,
voorondersteld dat beide metalen ook na het zamensmelten hun-
nen vroegeren omvang behouden hebben, hetgeen niet naauw-
keurig het geval is.
DE BEWEGING VAN STROOMEND WATER EN DE GOLF-
BEWEGING.
Snelheid snelheid van het stroomend water. De bedding
van het eener rivier vormtéén hellend vlak, waarop het water zich
^*^°™®"^benedenwaarts beweegt, en welker hoogte voor eene bepaalde
uitgestrektheid de val der rivier wordt genoemd. De snelheid
van stroomend water toont zich aanmerkelijk kleiner
dan die van een vast ligchaam zoude zijn, dat van een even