Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
185
eenen thermometer voorziet, om den warmtegraad meteen te
kunnen waarnemen.
94. Aanwendingen van de kennis der digtheid. Aanwen-
Behalve de menigvuldige aanwendingen tot het beproeven van ^
den handel voorkomende v loeistofFen wordt de digtheid vooral
als een kenteeken voor de echtheid en zuiverheid eener stof aange-
wend. Bevindt men de digtheid te groot, dan is de stof met zwaar-
der ligchamen, bevindt men ze te klein , dan is zij met ligtere
stoffen vermengd. Daarom laten zich vervalschingen van
muntspeciën ligt door onderzoek der digtheid ontdekken,
en mengsels van metaal, inzonderheid goud van spins-
bek , zuiver goud van het met zilver gemengde, zuiver tin van
het met lood vermengde onderscheiden. Voor de mineralen
behoort de digtheid tot de beste onderscheidingsteekenen.
95. Ontdekking der wet van Archimedes. Archi- Ontdek-
medes ^ die de hoegrootheid van het gewigtsverlies ontdekt, en ^^^
met behulp daarvan het eerst de digtheid der ligchamen bepaald Archime-
heeft, is er door een, hem door zijn koning opgedragen last op
gebragt geworden. De koning Iliero van Syracuse had
eenen goudsmid 30 pond zuiver goud laten afwegen met den
last om daarvan eene kroon voor een afgodsbeeld te vervaardigen.
o o
De vervaardigde kroon woog juist 20 pond. Nogtans verspreid-
de zich onder het volk het gerucht, dat een gedeelte van het
goud verdonkerd, en in plaats daarvan zilver gebruikt was. De
koning gelastte Archimedes de zaak te onderzoeken, zonder
evenwel de kroon te verbreken of te beschadigen. Te vergeefs
zocht deze een middel om de hem gestelde taak te vervullen,
toen op zekeren dag de opmerking, dat zijn ligchaam uit de
geheel gevulde badkuip water verdrong, en, terwijl hij de
plaats van het verdrongene water innam, door het overige
water werd opgeligt, hem eensklaps op den weg bragt om het
vraagstuk op te lossen. IJlings verliet hij het bad met den vro-