Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
verwijderen en omhoog stijgen, daar moeten wij vermoeden dat
deze werking van andere krachten uitgaat, en deze zoeken te
leeren kennen.
2. Het waterpas.
Hori- Proef. Men snijde zich een vierkant stuk papier, groot
tale verkiezing, en vouwe het eerst zoodanig, dat de onderste
rig- helft op de bovenste kome te leggen. In dezen toestand vouwe
men het ten tweeden male, zoodat het stuk ter regter zijde links
omgebogen wordt, en neme daarbij de voorzorg in acht, dat
Fig. 2. de beide helften der door de eerste omvouwing
gevormde lijn naauwkeurig op elkander komen te
liggen. Wordt nu het papier opengevouwen , dan
vormen de twee vouwen twee regte lijnen, die el-
kander in het midden van het papier onder regte
hoeken doorsnijden. Het papier worde naast den draad van het
schietlood gehouden en de naar boven gaande lijn in loodregte
rigting gebragt; dan wijst de van de linker naar de regter zijde
gaande lijn de horizontale of waterpasse rigting aan,
de zelfde rigting, die over't geheel de grond eener vlakke land-
streek, het vlak van den gezigteinder heeft, en die wij aan den
vloer en den zolder eener kamer, aan het blad eener tafel of
aan eene vensterbank geven.
Water- Het waterpas. De werklieden bepalen bij het bouwen de
pas. horizontale rigting door middel van het waterpas. Dit bestaat
Fig- 3. uit eene driehoekige plank, welker onder-
ste kant zorgvuldig vlak geschaafd is. Van
de bovenste punt van den driehoek is op de
onderste zijde eene regte streep zoo getrokken,
dat zij daarmede regte hoeken vormt. Deze streep is in de plank
ingesneden; zij vormt eene groeve, zoo als men het noemt.
Boven in het midden der groef wordt de draad van een schiet-
lood bevestigd; de kogel van het schietlood kan zich in eene
half cirkelvormige uitholling vrij bewegen en hangt met haren