Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
Digtheid
van zin-
kende lig'
chamen.
Digtheid
van drij-
vende lig'
chamen.
Proef Cl, Wil men de digtheid van een stukje zink of eenig
ander vast ligchaam bepalen, dat in het water zinkt, dan
bindt men het aan een paardehaar en knoopt dit aan de schaal,
T,. welker koorden men
jig yo.
door inbinden ver-
kort heeft. Legt men
in de andere schaal
gewigten, totdat de
balans zich horizon-
taal plaatst, dan
duiden deze het ge-
wigt van het in de
lucht hangende stuk
aan, hetwelk bij-
voorbeeld 14 wigt-
jes bedraagt. Ter
onderscheiding van
het specifieke ge-
wigt bestempelt men het gewigt van een ligchaam op de weeg-
schaal, dat men gewoonlijk eenvoudig zijn gewigt noemt, wel
met den naam van zijn absoluut (volstrekt) gewigt. Daar-
op zet men een glas water onder het zink en laat het geheel
indompelen. Het evenwigt is gestoord; om het weder te herstel-
len, zal men in de kortere schaal 2 wigtjes moeten leggen. Deze
twee wigtjes geven het gewigtsverlies van het stuk zink of h et
gewigt eener even groote massa water te kennen.
Het zink weegt 14 wigtjes,de even groote watermassa 2 wigtjes;
het is dus 7 maal zoo digt als water, of zijne digtheid is — 7.
Proef b. Een ligchaam, dat specifiek ligter is
dan water, moet bij het onderdompelen aan een specifiek zwaar-
der bevestigd worden. Daar hiertoe het in proef a gebezigde zink
geschikt is, zoo laat men, zonder het minste te veranderen,
het zink in het water en de gewigten in hunne schalen, zoo-
dat de 14 wigtjes in de gewigtschaal de 3 wigtjes beneveüs het