Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
ger op de blaas, dan dringt er water in het duikertje en ver-
meerdert zijn gewigt, zoodat het even zwaar wordt als water;
het beweegt zich tot in het midden van het glas en kan door
eene gepaste drukking zwevende gehouden worden. Houdt bij
het loslaten van den vinger de drukking op , dan verdrijft de
in het binnenste van het duikertje zamengeperste lucht het
ingetredene water, het wordt wieder ligter en stijgt omhoog.
Het drijven. Wanneer kurk of dennenhout on-
drijven. Je oppervlakte van het water gedompeld en aan zich zelf
overgelaten wordt, dan stijgt het omhoog, blijft nog slechts ge-
deeltelijk ingedompeld en drijft. Kurk en dennenhout zijn stof-
fen, ligter dan eene even groote hoeveelheid
w a t e r.
Proef a. Een ijzeren spijker, dien wij op de oppervlakte
van het water leggen, zinkt, omdat ijzer eene stof is , veel zwaar-
der dan even veel water. Maar steekt men den spijker in eene
genoegzaam groote kurk en dompelt men hem weder in, dan
zal hij drijven. Men kan alzoo ligchamen daardoor aan 't drij-
ven brengen, dat men er stoffen aan vastmaakt, die
ligter zijndan eene even groote hoeveelheid wa-
ter. Het zware en het ligtere ligchaam maken te zamen een
eenig ligchaam uit, dat genoegzaam ligt geworden is.
Proef ö. Men dompele een schoteltje, een reageerbuisje
of eene metalen schaal in een waterbekken. Porcelein en me-
taal zijn zwaarder dan water en zinken. Nu giete men het water
uit het reageerbuisje en kurke het toe; het vormt thans een
hol metlucht gevuld ligchaam en dnjft. Het scho-
teltje of de metalen schaal drijft eveneens, wanneer zij zoo op
het water gezet wordt, dat hare holle zijde naar boven gekeerd
en slechts met lucht gevuld is. Met de er in bevatte lucht is het
holle glas, porselein of metaal ligter dan eene even groote hoe-
veelheid water. Zware stoffenlaten zich door uit ho-
ling aan het drijven brengen.