Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
321.
evenwigt hersteld is. Onder den massiven cilinder wordt een glas
met water gezet, en men laat hem daar geheel indompelen.Terstond
zal het water hem omhoog heffen en de schaal niet de gewigten
zal dalen. Om het evenwigt weder te herstellen bezigt men den
hollen cilinder h en giete er water in; eerst dan plaatst de balans
zich weder horizontaal, wanneer de holle cilinder geheel met
water gevuld is. Het water in het drinkglas draagt een deel
van het gewigt van den massiven cilinder, en
de balans toonde ziju gewigtsverlies aan. De holle cilinder is
zoo groot, dat hij naauwkeurig den massiven omsluit, en bevat
dus eene w a t e r m a s s a, in omvang gel ij k aan den inge-
dompelden massiven cilinder. Door het ingieten dezer
watermassa is het gewigtsverlies verefiend; haar gewigt is der-
halve zoo groot als het gewigtsverlies van den ingedompelden
cilinder. Daaruit volgt de voor alle vloeistoffen geldende
Wet van Wet van Archimedes: Van het gewigt eens
Archime- ligchaams, in eene vloeistof gedom-
peld, draagt deze zoo veel als eene
even zoo groote hoeveelheid dezer
vloeistof weegt. Het gewigtsverlies is altijd
gelijk aan het gewigt eener even groote hoeveelheid
vloeistof.
Zweven ^^ Zweven, zinken, of stijgen van een ingedom-
zinken, peid ligchaam. Om zich van de juistheid der door Archime-
ïeP^ge^ Fig 95 des gevondene wet te overtuigen, moet men
dompelde ' bedenken, dat op de zelfde plaats, die later
het ingedompelde ligchaam inneemt, zich te
voren water bevond. Deze hoeveelheid water
werd door de overige vloeistof geheel gedra-
gen en zwevende gehouden. Was het
gewigt dezer hoeveelheid water grooter dan
de naar boven gerigte drukking der haar omringende vloeistof,
dan zou zij zinken. Was daarentegen de drukking naar boven