Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
165
Fig. 88.
Holle
stand
eener
der gerukt worden en dit zou vallen. De proef laat zich nog
beter met twee glasschijven, of ook
met twee dikke metaalschijven doen,
welke elk van een oog voorzien zijn
en naauwkeurig vlak geslepen, gelijk
hiernevens is afgebeeld. Zulke schij-
ven van omstreeks 1 palm middellijn,
met vet besmeerd, kunnen meer dan
25 ponden dragen, zonder vaneen
gerukt te worden.
Ofschoon de stand eener vloeistof, gedurende de
rust, over 't geheel genomen horizontaal is,
heeft er toch wegens de adhesie eene afwij- vloeistof
king plaats. De binnenwanden van het glas
oefenen eene aantrekking op het water uit
en trekken het in de rondte eenigzins om-
hoos;. Daarom staat het water aan den
rand eenigzins hooger dan in het
midden. Duidelijker neemt men deze wer-
king der adhesie waar, wanneer men een bevochtigd staafje
in het water doopt, hetwelk rondom het staafje zal worden
omhoog getrokken en in zijne nabijheid boven de horizontale
watervlakte zal staan.
Proef d. Houdt men bij het uitgieten van het water het ^^^^p^jj
glas slechts weinig schuin, dan wordt de vloeistof door den van het
buitenwand aangetrokken en loopt, in plaats van lood-
Fig. 90. regt te vallen, langs den kant naar beneden, biüten-
Om dit te verhoeden, houdt men of het vat^^'^^^^^^^JJ
schuiner en verwijdert daardoor de uitvloei-
jende vloeistof terstond verder van den bui-
tenwand, of men voorziet het vat van eene
tuit, gelijk die zich aan vele potten bevindt,
en aan het water gedurende het uitgieten insgelijks eene van
den buitenwand meer afwijkende rigting mededeelt. Tot het