Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
aanraken; dan zullen zij met geringer kracht aan
elkander hangen.
Zoo hecht zich ook het stof aan de zijmuren en aan de zol-
dering eener kamer; deze kleine ligchaampjes worden door eene
aantrekkingskracht vastgehouden, die grooter is dan hun ge-
wigt , anders moesten zij er naar de wet der zwaarte afvallen.
Gepolijste platen spiegelglas hangen, wanneer zij
in spiegelfabrieken op elkander gelegd worden, dikwijls met
zulke kracht aan elkander, dat zij niet gescheiden kunnen wor-
den zonder te breken. Metalen platen hechten zich, wan-
neer zij wegens hare oneffenheden elkander slechts in weinige
punten aanraken, met naauwelijks merkbare kracht, maar zijn
zij glad geslepen, met aanmerkelijke kracht aan elkander.
Van stoffen, die kleur afgeven, hechten zich deeltjes aan
de ligchamen, die er mede in aanraking komen; fijn verdeelde
kool zet zich aan de binnenwanden van den schoorsteen en
aan de keukengereedschappen aan.
Ligchamen, wier oppervlakten elkander aan-
raken, worden door eene aantrekkende kracht
aan elkander vastgehouden. Deze aantrekkings-
kracht, welke adhesie genoemd wordt, werkt
des te sterker, in hoe meer punten de beide lig-
chamen elkander aanraken.
Gevvigtige aanwendingen van de wederzijdsche adhesie van
vaste ligchamen vindt men in het pleet werk (pleet, naar
het Engelsche p 1 a t e d), waarbij eene dunne plaat zilver met
eene daaronder gelegde, tien maal dikkere koperen plaat door
solderen en uitpletten is verbonden, en deze metalen in vele pun-
ten en zeker vereenigd worden; verder bij het aan elkander
smeden van twee stukken ijzer, welke, om eene aan-
raking van vele punten te bewerken, gloeijend gemaakt en door
hamerslagen aan elkander gedreven worden; het teekenen
met potlood en het s c h r ij v e n met k r ij t, waarbij deelen
der vaste schrijf- en teekenmaterialen zich op het papier of
hout hechten. 11*