Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
gewigt van eene kolom der vloeistof van den omvang der door-
Tig 79 boorde platen en van de hoogte, tot welke de vloei-
stof de buis vult. Met eene zeer geringe hoeveelheid
vloeistof wordt daarom eene groote drukking uit-
geoefend en een krachtig extract gewonnen. Om het
extract of de tinctuur in een daaronder geplaatst
glas te laten uitvloeijen heeft het vat der pers van
onderen eene pijp, die, gelijk die der theevazen of
koffijkannen, van eene kraan voorzien is, door welke
om te draaijen men ze naar verkiezing openen of
sluiten kan. Moet er slechts weinig extract uitge-
perst worden, dan behoeft de loodregte buis van
boven slechts eene geringe verwijding te hebben;
maar duurt de arbeid langer tijd, dan moet men
van boven een wijd vat aanschroeven en daarin eene grootere
hoeveelheid vloeistof gieten, die langer arbeiden kan.
buizen.
Commu- CoïïiïïiTiïiicerende vaten of buizen,
nicerende Proef a. In een met water gevuld drinkglas dompele men
eene niet te enge, van boven en van onderen opene glazen buis,
bijv. van 1 palm lang en 2 duimen wijd. Daar de buis van on-
deren open is, zoo kan het water uit het glas er ongehinderd
inkomen, en men zegt dat de buis met het glas communi-
ceert. Buizen of vaten, die zoodanig met elkander verbonden
zijn 5 dat eene drupvormige vloeistof uit het eene in het andere
kan komen, heeten communicerende buizen of vaten.
De proef leert dat het water in beide communicerende buizen,
in het glas en de ingedompelde buis, zich even hoog plaatst;
de waterspiegel in beiden zal in een horizontaal vlak liggen.
Proef b. Yoor de zoo even gebezigde glazen buis worde
eene kurk gekozen, die ze naauwkeurig sluit. Deze worde met
eene ronde vijl doorboord, en in het geboorde gat worde vast
sluitend de kortste arm eener tweemaal omgebogene glazen buis
gestoken, zoo als men die bij scheikundige bewerkingen op gas-