Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
omtrent een duim benedenwaarts kunnen bewegen zonder dat
er water uitvloeit. Laten er onder den beweegbaren bodem stof-
fen liggen, die zamengeperst moeten worden, en er een van
boven enger wordend vat opgeschroefd zijn. Zoodra de
drukking der daarin vervatte watermassa begint te werken,
den bodem naar beneden beweegt en de stoffen zamenperst,
zinkt zij op het zelfde oogenblik diep naar beneden om de wij-
dere ruimte in de nabijheid van den bodem te vullen en toont
dat zij met de groote drukking naauwelijks een oogenblik ver-
mag te werken. In een vat, dat zich van boven v e r w ij d t,
zal de hoogte van het water maar weinig afnemen. De werkin-
gen der ongel ij ke water massa'sz ij n daarom ge-
heel en al ongelijk; beide waterkolommen beginnen met
gelijke kracht te arbeiden; maar de kleinere watermassa
arbeidt naauwelijks een oogenblik, de grootere des te langer
tijd, hoe meer het vat zich van boven verwijdt.
83. De extractpers van Real. Eene toepassing van Extract-
de drukking eener vloeistof op den bodem is de door den ''Real?"
graaf Keal uitgevondene pers, die tot scheikundige doeleinden,
tot het bereiden van extracten, gebruikt wordt. Zij bestaat uit
een cilindervormig metalen vat met sterke wanden, in 't welk
boven den ondersten bodem eene op de wijze eener zeef door-
boorde metalen plaat no. 1 kan gelegd worden. Op deze plaat
brengt men de uit te persen stof, uit welke het extract gewon-
nen moet worden nadat zij fijn gemalen en bevochtigd is gewor-
den, drukt ze vast ineen en legt er eene tweede zeefvormige
metalen plaat no. 2 overheen. Op het bovenste van het vat wordt
het naauw sluitend deksel gezet en aan zijnen rand door schroe-
ven aan het vat bevestigd. Door het midden van het deksel voert
opwaarts eene loodregte naauwe buis van 1 tot 3 ellen lengte;
in het bovenste deel der buis giet men de vloeistof, door middel
van welke het extract bereid moet worden: water of spiritus.
De drukking op de uit te persen stof is dan zoo groot, als het