Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
den toestand der rust gekomen, dan vormt hare oppervlakte
een horizontaal vlak. Ook aan ieder niet bewogen meer
of vijver kan men gemakkelijk waarnemen, dat hunne opper-
vlakte, de waterspiegel, steeds horizontaal is.
Wet; De oppervlakte eener drupvormige
vloeistof vormt in den toestand der
rust een horizontaal vlak.
Is door eene windvlaag of eenige andere bewegende kracht
op eene plaats eene verhooging van de oppervlakte van het wa-
ter voortgebragt, dan wordt de opwaarts gedrevene watermassa
door de zwaartekracht benedenwaarts getrokken. De deeltjes der
vloeistof moeten zich van hunne hoogte als van hellende vlak-
ken benedenwaarts bewegen, en de watergolf
moet bij de groote beweegbaarheid eener vloei-
stof, wegens de drukking der bovenste deel-
tjes, naar alle zijden heen wegvloeijen.
Zoo moet het met iedere toevallig ontstane
verhooging geschieden , en de stand der rus-
tende vloeistof moet daarom horizontaal zijn. — In de zeeën
maakt de oppervlakte van het water een gedeelte van de ge-
bogene oppervlakte der aarde uit en heeft eene bolvormige ge-
daante.
79. Grootte der drukking
van liet water op den bo- Qrootte
dem van een vat. Wanneer een vat overal even w ij d der druk-
en zijne wanden loodregt zijn, dan heeft de bodem juist de
geheele drukking van het gewigt der vloeistof te dragen. Houdt dem
zulk een vat tien kubiek palmen water, dan ondergaat de bo-
dem eene drukking van 10 pond.
Om de grootte der drukking op den bodem van onregel-
matig gevormde vaten te bepalen, die van boven enger of wijder ,
zijn dan van onderen, bedient men zich van de Pascalsche
vazen. Door een houten onderstel wordt eene, met no. 1 aan-
geduide, korte geel koperen buis in loodregten stand
cr. nat. 10