Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
Houdt men de buis aan een draad of hangt men ze op en giet
er water in, dan beweegt de zijwaartsehe drukking der vloei-
stof, die geene drukking naar de regter zijde tegenwerkt, haar naar
de linker zijde. Naar de zijde, die naar den waarnemer toege-
keerd of van hem afgewend is, wordt de buis niet bewogen,
omdat de drukking van het water naar beide riGrtinsren even ffroot
O O O O
is, en de eene de bewegende kracht van de andere tegenwerkt-
ging^ei' ^^oef d. Dompelt men in een glas water een niet te
vloeistof klein vast ligchaam , dat men met de hand vasthoudt, dan drukt
naar bo-^^^^ de waterdeelen, die er zich onder bevinden, beneden-
ven.
waarts. De drupvormige vloeistof kan bijna in 't geheel niet
zamengedrukt worden. Derhalve trachten de gedrukte deelen
te ontwijken, andere worden naar boven ge-
drukt, en het water stijgt.
Eene drukking, op eene vloeistof uitgeoefend,
bewerkt daarom niet enkel eene drukking of eene
beweging in dezelfde rigting of in eene regte lijn,
maar de vloeistof leidt ze naar iedere rigting voort,
naar onder, boven, regts of links.
Wet: Iedere kracht, op eenig deel eener
vloeistof drukkende, bewerkt in haar
eene drukking naar alle zijden.
Wegens die beweegbaarheid en uitbreiding der drukking naar
alle zijden is de zwaartekracht in staat, aan de oppervlakte
der drupvormige vloeistoffen eene bepaalde gedaante te geven
en aan hare drukking, alsmede aan hare beweging, bijzondere
wetten voor te schrijven.
Fig. 76.
78. De horizontale oppervlakte eener in rust zijnde
Gedaan- vloeistof.
opper- Proef. Men giete water in een wijd drinkglas en lette
vlakte op de gedaante zijner oppervlakte; eerst ziet men de vloeistof,
vloeistof.^oor het ingieten in beweging gebragt, zich heen en weêr bewe-
gen en eerst langzamerhand hare beweging verliezen. Is zij in