Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
xiv inhoud.
ling der digtheid van vaste ligchamen. 92. Bepaling
der digtheid eener vloeistof door middel der balans. 93.
De voehtweger. 94. Aanwendingen van de kennis der
digtheid. 95. Ontdekking der wet van Archimedes.
De beweging van stroomend Water in de golfbe-
weging.
96. De snelheid van het stroomend water. 97. Het water
als beweegkracht. 97*. Het scheprad. 97**. De vijzel
en de tonmolen. 98. Golfberg en golfdal. 99. Op-en ne-
dergaan der waterdeeltjes bij het schijnbare voortgaan
der golven. 100. Elkander doorkruisende golven.
Mechanische verschijnselen van luchtvor-
mige ligchamen.
101. Schijnbare wederzijdsche afstooting der deelen van
een luchtvormig ligchaam.
De spankracht van verdigte lucht.
102. Toeneming der spankracht bij toenemende verdig-
ting der lucht. 103. De duikerklok. 104. De pers-
pomp. 105. De fontein van Heron.
De drukking der dampkringslucht.
106. De zwaarte der lucht. 107. De drukking der lucht
als werking barer zwaarte. 108. De drukking der lucht
naar alle rigtingen. 109. De drukking der lucht als wer-
king der door hare zwaarte voortgebragte spankracht.
110. Waterkolommen, door de lucht gedragen. 111.
Uitvloeijen eener vloeistof, door de drukking der lucht
gestremd of geregeld. 112. De blaasbalg en het adem-
halen. 113. Het zuigen. 114. De proef van Torricelli.
115. De gewone barometer. 116. De hevel-barometer.
117. De door den barometer gemetene hoegrootheid van
de drukking der lucht. 118. De barometer als weerglas.
119. Gebruik van den barometer tot hoogtemetingen.
120. Steekhevel en zuighevel. 121. De zuigpomp. 122.
De perspomp en de brandspuit. 123. De luchtpomp.
124. Overzigt der proeven met de luchtpomp.