Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
in
van kogeltjes aan de grashalmen en de punten van bladeren aan-
treffen, zijn droppels, die zich van water gevormd hebben.
Drupvormig noemen wij iedere vloeistof, die in staat is drop-
pels te vormen; zoo doen, benevens het water, eene menigte an-
dere bekende vloeistoffen en ook de gesmoltene ligchamen. Van
die drupvorming maakt men onder anderen gebruik tot het be-
reiden van looden hagel. Het in ijzeren vaten gesmoltene,
dat wil zeggen drupvormig vloeibaar gewordene lood wordt op
een meer dan 7 O ellen hoogen toren door eene zeef gegoten en
is bij het neervallen tot op den grond aan zich zelf overgelaten;
nadat het de openingen der zeef verlaten heeft, nemen de mas-
sa 's, die zich bij den val verdeelen, de bolvormige gedaante aan
en worden onder weg vast, terwijl zij afkoelen.
DE DRUKKING EENER DRUPVORMIGE VLOEISTOF.
77. De drukking, op eene vloeistof uitgeoefend, Verbrei-
verbreidt zich naar alle zijden. Bij de groote
baarheid, die in eene vloeistof plaats heeft, brengt eene be- naar al-
wegende kracht daarop werkingen voort, die zich aanmer-^'J'l®"-
kelijk onderscheiden van die, welke men bij vaste ligchamen
kan opmerken. Wanneer een afzonderlijk vast ligchaam, op de
tafel liggende, bij voorbeeld een boek, door de hand, die zich
regts beweegt, aangetrokken wordt, dan beweegt het zich in de
rigting der bewegende kracht, naar de regter zijde
Wordt op het boek een gewigt gelegd,dan wordt er, in de rig-
ting der zwaartekracht, eene drukking van boven naar beneden
uitgeoefend; geenszins echter beweegt zich of drukt daarbij het
boek merkelijk naar de regter of linker zijde. Geheel andere ver-
schijnselen vertoonen drupvormig vloeibare ligchamen. Hetgeen
bij deze plaats heeft kunnen wij ons, daar zij gerekend kunnen
worden uit droppels te bestaan, voorloopig aanschouwelijk ma-
ken , wanneer wij eene hoeveelheid kleine kogeltjes naast en op
elkander leggen.