Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
omdraait, heet het minuut rondsel en heeft 12 tanden. Het
aan zijne regter zijde geplaatste wissel rad No. VI met 48
tanden wordt door het minuutrondsel in den viervoudigen tijd,
in vier uren eenmaal omgedraaid. Zoo veel tijd gebruikt daarom
ook het daarboven aan de spil van het wisselrad aangebragte
rondsel no. 6 , waaraan 16 tanden te geven zijn. Het grijpt in
het uurrad no. VII, dat 48, dus 3 maal zoo veel tanden
heeften 't welk diens volgens zijnen omloop in twaalf uren
voltooijen moet. Slechts schijnbaar zit het uurrad aan de as van
het minuutrad vast; zijne korte as is eene holle buis, met
genoegzame speelruimte over de as van het minuutrad gescho-
ven en geheel vrij beweegbaar. Deze holle as van het uurrad
steekt een weinig boven de wijzerplaat uit en over haar is de
u u r w ij z e r van het horologie geschoven, welke met het uur-
rad zijnen omloop in twaalf uren volbrengt.
MECHANISCHE VERSCHIJNSELEN AAN
DRUPVOBMIGE VLOEISTOFFEN.
75. De groote beweegbaarheid der deelen van Groote
drupvormige vloeistoffen. Wanneer een vast ligchaam beweeg-
^ baarheid
in kleinere deelen verdeeld, of enkele stukken van de overi- der dee-
gen gescheiden moeten worden, dan vinden wij het bijna
tijd noodig, werktuigen te hulp te nemen en door deze den fen.
arbeid voor ons gemakkelijker te maken. Bijl en zaag staan hem
ter dienst, die hout in kleinere deelen te kloven heeft, het mes
dengene, die brood wil snijden, en wigvormige diamanten den
glazenmaker, om op bepaalde plaatsen de deelen van eene plaat