Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
inhoud. xiii
gentiaalkracht. 61. Bijzondere uitwerkselen eener
tangentiaalkracht. 62. De centrifugaalregulator of
gouverneur.
III. Ueslingee. 63. De draadslinger. 64. Even lange
duur van alle schommelingen eens slingers. 65.
Duurder slingeringen van ongelijke slingers. 65*.
Derde wet des slingers. 66. De staafslinger. 67.
De slinger als maat voor de zwaartekracht. 67*.
De omdraaijing der aarde om hare as door den slin-
ger zigtbaar gemaakt. 68. De slinger als tüctmeter
of metronoom. 69. De slinger als regelaar voor
uurwerken.
IV. De veerkracht. 70. Veerkracht of elasticiteit.
71. De veerkracht als oorzaak van bewegingen.
72. De horologieveêr de beweegoorzaak in het zftk-
horologie. 73. De spiraalveêr als regulator. 74.
Het werk van een horologie.
Mechanische verschijnselen aan drtipvor-
mige ligchamen.
75. De groote beweegbaarheid der deelen van drupvor-
mige vloeistoffen. 76. De bolvormige gedaante van klei-
ne hoeveelheden vloeistoflen.
De drukking eener drupvormige vloeistof.
77. De drukking, op eene vloeistof uitgeoefend, ver-
breidt zich naar alle zijden. 78. De horizontale opper-
vlakte eener in rust zijnde vloeistof. 79. Grootte der
drukking van het water op den bodem van een vat. 80.
De extractpers van Keal. 81. Communicerende vaten of
buizen. 82. Toepassingen der wet voor communicerende
vaten. liet nivelleerwerktuig, waterleidingen, fonteinen.
83. Eene drupvormige vloeistof als tusschenwerktuig. De
hydrostatische pers. 84. Adhesie-verschijnselen. 85. De
capillariteit of de aantrekking in haarbuisjes.
De drukking op ingedompelde ligchamen.
86. Gewigtsverlies van ingedompelde ligchamen. 87.
Hoegrootheid van het gewigtsverlies. 88. Zweven, zin-
ken, of stijgen van een ingedompeld ligchaam. 89. Het
drijven. 90. Digtheid of soortelijk gewigt. 91. Bepa-