Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
gedaante en grootte weder aanneemt, zoodra die kracht ophoudt
te werken.
Kurk is eveneens elastiek; wilde men evenwel eene schijf kurk
-even zoo sterk uitrekken of zamenpersen als een stuk gomelas-
tiek, dan zouden hare deelen vaneen scheuren en niet weder
in hunnen «vroegeren stand terug keeren. De veerkracht van
ieder ligchaam heeft hare bepaalde grenzen, die naar de ver-
scheidenheid der stof verschillend zijn. Zulke, die aanmerkelijke
veranderingen hunner gedaante gedoogen, noemen wij zeer veêiv
krachtig; zoo zijn b. v. elastieke gom, staal, geslagen koper,
ivoor, balein, gom, darmsnaren en metalen snaren.
71. De veêrkracM als oorzaak van bewegingen. Bewe-
De veerkrachtige handboog wordt door het terug trekken der
pees gespannen en doet den pijl wegsnellen, terwijl zij in ha- veêr-
ren vorigen toestand terug keert. De necrgeworpene g o m e 1 a s-
tieken bal wordt op de plaats, die aan den vloer raakt, gebragt.
zamengeperst; hij kan zijne vroegere gedaante niet ?inders her-
stellen dan door zich van den grond te verwijderen en snel
omhoog te springen. De geweersloten bevatten eene sterke
stalen veêr, de slagveêr, welke door het optrekken van den
haan gespannen en intussehen door eenen pal verhinderd wordt
in haren vorigen stand terug te keeren; bij het afdrukken van
het geweer wordt de pal verwijderd , en de elasticiteit der veêr
beweegt den haan benedenwaarts. Ook in deursloten ko-
men veêren in aanwending; wie eene deur opent, spant daar-
door eene veêr, welke het streven vertoont om de deurklink weer
te sluiten. De s p r i n g v e ê r e n in sofa's en stoelen met kus-
sens drukken , nadat zij gedwee voor de drukking geweken zijn ,
het ingedrukte bovendek van het kussen naderhand weder naar
boven en geven het bij het ophouden der drukking zijne vroe-
gere ronding weder. Aan groote scharen en tangen, h a n d-
en bankschroeven zijn stalen veêren aangebragt, welke
deze werktuigen openen, zoodra zij niet moeten snijden of vast-
9*