Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
lU

\i0ïiz0ïita\e kracU zijwaarts gedreven
e\\ door den draad bij voortduïing ge-
dwongen' zijne rigting te veranderen,
om steeds op den zelfden afstand van
laet middelpunt te blijven, beschrijft de
kogel eenen cirkel om het ophangs-
punt als middelpunt. Eene cirkelvor-
mige beweging wordt alzoo veroorzaakt
door twee krachten, welke mid-
delpuntskrachten heeten, de
oorsptoukeWjke stoot van ter zijde, en de aantrekkingskracht,
die uit, het middelpunt werkt.
59. "De ooïspronkelijke tangeixtiaalkraclit.
Oor-
Pïoeï a. Midden door eene ronde schijf bordpapier of eene
groote dooa worde eene breinaald gestoken, om welke als as de tangen-
scbijt draaijen kan. Om nu bet punt {Y) boven aan den rand der
scbijf in eene cirkelvormige bewe-
ging te brengen, legge men in dat
punt de vlakke band op den rand
der scbijf; zij zal ze in een punt
aanraken en, borizontaal naar de
1 regter zijde geschoven, eene kring-
irvormige beweging voortbrengen.
Had bet punt (1) zicb in zijne baan
tot aan de plaats (2) bewogen en
vo\bardde bet niet langer in zijne
beweging , dewijl de wrijving der as
aan de scbijf bet verhindert, dan
moest men in bet tweede punt bet vlak der band in de schuine
TÏgting van bet tweede pijltje leggen, dat den cirkel insgelijks
slecbts m een punt aanraakt. Het pijltje wijst de rigting aan,
d\e meu aan de te bewegen, plaats gegeven heeft. In deze lijn,
A\e den cirkel aanraakt, kan bet punt niet blijven , omdat de