Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
x een woord van den bewerker.
feit staat voor hem vermeld, en hij kan dus daarin niet dwalen;
de daarbq te pas komende redenering moet hij zich door eigen
inspanning van den geest herinneren, en daar hij toch alle
woorden niet zal kunnen onthouden hebben, is hij genoodzaakt
die redenering te reconstrueren, om haar bij eene vol-
gende les, mondeling of schriftelijk, te kunnen weergeven. Zoo,
en naar mijn inzien op deze wijze alleen, kan wat hij geleerd
heeft waarlijk zijn intellectueel eigendom worden.
Men vergeve mij de misschien te gi-oote uitvoerigheid van
deze voorrede voor een zoo klein boekje. Het onderwijs ligt
mij, ook geheel afgescheiden van mijn werkje, te na aan het
hart, dan dat het mij gemakkelijk zou zijn om mijne pen te
weerhouden als ik daarover schrijf. Bovendien ligt er voor die
veelheid van woorden nog eene verontschuldiging hierin, dat
zij ook mijn antwoord behelzen op de zeer mogelijke vraag: of
Crügers werk voor het onderwijs niet al te uitvoerig mag ge-
acht worden. Ik geloof dit niet — veeleer staat de overtuiging
bij mij vast, dat hij best doet om geheel van het onderwijs
geven in de natuurkunde af te zien, die geenen tijd kan vin-
den om in een jaar op zijne school één deeltje van Crüger,
dus in drie jiiren het geheel goed en grondig door te werken,
met de noodige tusschenpoozen van stilstand, om te herhalen en
een blik tenig te slaan. Ik heb gepoogd dit laatste in het kleine
boekje op de daartoe geschikte punten opzettelijk door eene § in
te leiden en gemakkelijk te maken.
Indien dit boekje eenig nut sticht, dan zal men het niet aan
mij alleen, maar ook den Heer Schoolopziener Geerligs alhier
moeten dank weten. Gesprekken met dien ervaren onderwijzer
hebben bij mij het plan tot het schrijven van zulk een werkje
doen ontstaan en rijp worden, en bovendien heeft hij zich de
moeite wel willen geven om de drukproeven met mij door te zien.
Zijne aanmerkingen daarbij hebben mij hier en daar tot verande-
ringen geleid, waardoor het boekje ontmjfelbaar heeft gewonnen.
September 1856. W. M. LOGEMAN.