Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
eene dubbele kruk, aan welker handvatsel de verbindingsstang
aangrijpt, te herkennen; zij draagt dan ook den zelfden naam
en draait eene spil, die aan beide zijden andere gedeelten van
het werktuig drijven kan.
Aan- Gelijk aan het gewone spinnewiel de op een hefboom
gen der ^^^^ ^^ verbindingsstang, die naar de ijzeren kruk leidt,
kruk. op en neer beweegt en daardoor het rad in draaijende beweging
brengt, zoo geschiedt de verandering der wijze van beweging ook
aan draaibanken en slijpmachines. Aan de stoom-
werktuigen brengt de kracht van den stoom eene op- en
neergaande beweging voort, die eveneens door middel eener ver-
bindingsstang en van eene kruk in eene radbeweging veranderd
wordt.
Omgekeerd kan echter ook de machine, op welke de kracht
onmiddellijk werkt, gelijk alle waterraderen, eene radbeweging
hebben, terwijl de arbeidsmachine heen en weêr moet gaan.
Dan wordt er eene kruk aan de spil bevestigd, welke een heen
en weder of op- en nedergaan der verbindingsstang en der door
haar bewogen arbeidsmachine bewerkt. Zoo wordt door middel
van de kruk en de verbindingsstang in de zaagmolens de
zaag, die de planken doorsnijdt, en in de papiermolens
het mes der machine tot het fijn malen der lompen heen en weêr
bewogen. In de d r a a d t r e k k e r ij e n deelt de verbindingsstang
hare beweging aan eene groote tang mede, welke, toegedrukt,
den draad door de openingen van het trekijzer trekt, en wan-
neer zij terug keert door eene veder geopend is; in de spie-
gelslijperijen wordt eene groote kast, onder welke de te
slijpen glasplaat met cement vastgezet is, over eene andere, op
de tafel vastliggende en met amaril bestrooide glasplaat door
de verbindingsstang heen en weêr gevoerd; in sommige spin-
machines ontvangt de kam, die de wol uit de stiften der
laatste rol heeft uit te kammen , op gelijke wijze zijne beweging-