Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
fig. 50 b.
geplaatst worden, dat het middelste rad E in hen ingrijpt. Vol-
gens onze afbeelding is het rondsel G naar beneden geschoven
en buiten aanraking met het middelste rad ; daardoor is de maal-
gang ter regter zijde in rust gebragt. Daarentegen is de maal-
gang ter linker zijde, in welks rondsel C het middelrad ingrijpt,
in werkzaamheid. De spil F is door den bodem B en den vast
liggenden ondersten molensteen, die de grondsteen heet,
heengeleid en draagt den bovensten, omloopenden molensteen,
den 10 o p e r, die zich te gelijk met haar moet bewegen. In de
naar elkander toegekeerde oppervlakten der steenen zijn boog-
vormige geulen gehouwen, die gelijk de sneden eener schaar op
elkander werken en het koren verbrijzelen; de oppervlakten der
steenen zijn zoo bewerkt, dat zij, nadat de looper naauwkeurig
in zijn zwaartepunt aan de spil bevestigd is, in het midden eene
tusschenruimte laten en rondom aan den rand elkander aanra-
ken. In zijn middelpunt heeft de looper eene opening, het loo-
per o o g; eene sterke ijzeren plaat sluit deze gedeeltelijk, doch
7*