Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
cellen onderling in grootte en gedaante cn toestand van den
celwand overeenkomen, heet het daaruit bestaande paren-
chym: regelmatig; in het tegenoverge-
stelde geval: onregelmatig. Het spreekt
van zelf, dat met de meerdere verdikking
of met de afzetting van houtstof in den
wand niet alleen de aard der daarop zigt-
bare teekeningen, maar meer in 't bij-
zonder ook de scheikundige zamenstel-
ling verandert,
Volledig (regelmatig of veel- zoodat de re-
hoekig) parencbym. 'actiën (zie bl.
18), welke in de onderscheidene
parenchymsoorten onder het mikro-
skoop waarneembaar zijn, zeer ver-
schillen kunnen. Met dit alles hangt
ook de mate van buigzaamheid
en vastiieid van het parenchym
te zamen, zoodat b. v. hieraan groo-
tendeels het aan ieder bekende on-
derscheid tusschen zoo vele weeke
en zoo vele andere liarde planten-
deelen moet worden toegeschreven. 15. Vollfidis(langwerpig)pareiicliyn].
Tusschen deparenchymcel-
len, waaruit het breijige
moes van een aantal saprijke
vruchten bestaat, en die,
welke de schier niet te ver-
(6. Regeloiatig (taf^lvormig) parenchyr. brijzelen steenharde hulsels
van vele zaden zamenstellen, bestaan allerlei overgangen. Wij
zullen later nog gelegenheid hebben, op te merken, welk een
belangrijken invloed dit alles op het bestaan van de planten-
deelen en van de geheele plant uitoefent.
lY. Teeltweefsel of cambium komt alleen op bepaalde
74. Dwarse doorsnede uit den stengel der tuin-balsamine (Balxdmina horténsis).
75. Overlangsche doorsnede uit den stengel der tuinboon ( Vüia Fdba). Ééne der
cellen is met krui.«5Vormige .spleetjes in den wand geteekend; men ziet daarin ook
eene kern doorschemeren en eenige zetmeclkorreltjes.
70. Platte, vierkante cellen uit do opperhuid van het bhid ccner roode kool {Bras-
sica ólerdcea)