Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
spvokene zwam- of korstmos- en wierweefsels zijn niet anders
dan parenchym, in gewijzigden toestand. Alle overige weef-
sels, welke ons nog te beschouwen overblijven, ontleenen regt-
streeks of middellijk hunnen oorsprong aan het parenchym.
In dit weefsel ontstaan de nieuwe cellen (zie bl. 62) en er
zijn ook nagenoeg al die stoffen in voorhanden, welke
I (bl. 34—47) als de scheikundige bestand-
deelen der planten vermeld zijn. Die gewas-
sen, welke tot de groep der chara's(*) be-
hooren, bestaan alleen, de bladmossen (f)
en levermossen (§) grootendeels uit paren-
chym; op de cellen, welke het jeugdig
parenchym zamenstellen, is dus met name
72. Onvolledig (randacktig) alles toepasselijk, wat hierboven (bl. 55 en
parenchym. volg.) van jeugdige cellen opgeteekend is.
In de cellen, welke het eigenlijke, d. i. geheel ontwikkeld
parenchym zamenstellen, vindt men al die verschillende
wijzigingen tot stand gekomen, welke zich in de afzetting
der verdikkingslagen (zie bl. 57) en
in den vorm der cellen (zie bl. 63)
kunnen voordoen. Van daar dat men
dan ook dunwandig, dikwandig en
houtachtig parenchym onderscheidt, en
bovendien, naar gelang van de gedaante
der tot het parenchym behoorende cel-
len : rondachtig, stervormig, veelhoe-
kig, langwerpig parenchym, enz. Om 13 Onvolledig(stenoriig) pareaclym.
zich het overzigt dier vormen eenigzins gemakkelijk te maken,
vat men onder den naam van onvolledig parenchym al die
soorten te zamen, waarvan de cellen, ten gevolge harer bol-
ronde, eironde, getakte gedaante, enz. elkander niet aan alle
zijden mot de wanden aanraken, zoodat daartusschen altijd
vrij ruime openingen of gangen overblijven, en bestempelt
men met den naam van volledig parenchym, die soorten,
waarvan de wanden geheel of althans (met openlating van
naanwe gangen) vrij naauwkeurig aaneensluiten. Indien alle


(•) Chdrae. (t) Mum. (§) UepdUcae.
72. Uit een jong blad van huislook {Sémpervicum ieclórum).
73. Uit c™ biesliiilm (.Sdrpus).