Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
paald voor ceno proteïne-verbinding verklaard, Men stelde
zich voor, dat het eerder ontstond dan de buitenste uit cel-
lulose bestaande wand, en dat deze laatste er in vloeiba-
ren toestand naar buiten door heendrong en alsdan zijne
vliesvoi-niige gedaante aannam. Doch niet alleen de buiten-
ste cellulose-wand, maar ook de zich later hiertegen afzet-
tende verdikkingslagen zouden op dezelfde wijze door het
binnenblaasje, om het zoo te noemen, heen zweeten.
De vorming der verdikkingslagen zou dus zoo lang kun-
nen plaats hebben als het binnenblaasje bleef bestaan. Hoe
meer verdikkingslagen er ontstonden, des te verder raakte ook
het binnenblaasje van den buitensten celwand verwijderd en
des te digter naderde het tot het midden van de cel, zoo-
dat het steeds van alle lagen, tot den wand der cel behoo-
rende, de binnenste vormde.
Tegenwoordig is men echter meer algemeen van oordeel, dat
men geen regt heeft in iedere cel het bestaan van zulk een bin-
nenblaasje aan te nemen en dat men zich mitsdien ook eene
verkeerde voorstelling heeft gemaakt van de rol, die zooda-
nig binnenblaasje vervullen zou vóór en ten behoeve van
de vorming van den buitensten celwand en diens verdikkings-
lagen. Het is namelijk gebleken, dat dit schijnbaar vlies-
vormige omhulsel van den celinhoud, hetwelk zich vertoont,
wanneer wijngeest, verdunde zuren, enz. door
den celwand heendringen, de buitenste omtrek van
het plasma zelf is, hetgeen door die vloeistoffen
stolt. Ten andere schijnt men meermalen den
reeds voorhanden en jeugdigen celstofwand bij
Êl.MetalkoM vergissing voor het binnenblaasje te hebben ge-
beTOchligdecEl. houden.
Men onderscheidt dan ook thans twee lagen in het plasma:
eene vlieslaag en eene korrellaag. De eerste is kleur-
loos en geleiachtig; de andere is slijmachtig-korrelig en
bevat de bladgroen-, zetmeel-korrels, enz. Zij trekken zich
beiden (en niet zelden op ongelijke wijze) door alkohol,
verdunde zuren, enz. te zamen en verwijderen zich daardoor
van den eigenlijken celwand.
r.l. Do vloeibare inhoud, met name het plasmtt, Is gestold cn heeft zich daarbij
Viin den celwand ternggetrokkcn.