Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
slechts een zeer klein gedeelte daarvan op een glasplaatje uit te
spreiden en dit onder het mikroskoop te brengen, om al-
lerlei fraai gevormde plantjes te zien, waarvan elk slechts
uit ééne cel bestaat. Voor hetzelfde doel kunnen ook kleine
eencellige zwammetjes dienen, welke zich o. a. door gemis
aan kleurstof van de genoemde wieren onderscheiden en
waarloe b. v. die plantjes behooren, waaruit de gist is za-
mengesteld (*). Vooral leveren deze voorwerpen debeste gelegen-
heid op, om het ontstaan en de wijze van vermeerdering der
cellen gade te slaan. — Zoo kan men zich ook, om enkele
cellen te zien, van rijpe sappige vruchten bedienen, zoo als
van aalbessen (f), frambozen (§), aardbeziën (**), enz.; het
moes der vruchten wordt daarvoor slechts op een glasplaatje
door middel van een paar naaldjes uiteengespreid en in eene
kleine hoeveelheid daarvan zal men door het mikroskoop
reeds enkele losse cellen zien liggen. Men kan daarvoor ook
de vleezige bladen van sommige planten , zoo als van het
huislook (tt), van den tuin-anjelier (§§), enz. met een mesje
of naaldje lospluizen. Door eene ligte beweging van het
dekglaasje kan men zulke geïsoleerde cellen (zoo ook zetmeel-
korrels, enz.) gemakkelijk in den droppel vloeistof, waarmede
zij op het voorwerpglaasje bevochtigd zijn, doen wentelen
en voortrollen, zoodat men ze van alle zijden beschouwen
kan. Wil men sterker zamenhangende cellen van elkander
losmaken, dan wordt het voorwerp in een glazen buisje of
horologieglas met water verwarmd of gekookt, soms onder
toevoeging van een weinig zuur of loog; bij houtachtige
deelen bezigt men daarvoor salpeterzuur of wel bovendien
chloorzure potasch. Zoodra het mengsel hierbij opbruist,
staakt men de koking en giet het over in een horologie-
glaasje met water; de verzamelde stukjes worden nu weder
zoo lang met alkohol gekookt, als dit er door gekleurd
wordt, en ten laatste nog eens met water; de cellen worden
nu onder een enkelvoudig mikroskoop met naalden van elkan-
der gescheiden.
(•) De naam van dit plantje Ia Cryptucilccus Ferménium.
(t) Ribes rübrum. (§) Rubus Uaé-is. Frag&ria vdca.
(tt) Sémpervivum lectörum. (§§) /lidntliut Caryophyllus