Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
„Vertoeven wij een oogenblik bij de plantenwereld. Van
den slanken palm, die met zijne sierlijke kruin hoog over
den heeten bodem der Braziliaansche wouden in de koelere
lucht wappert, tot het fijne, naauwelijks één duim lange
mos, hetwelk onze vochtige grotten met zijn phosphoresce-
rend groen bekleedt; van de prachtige bloem der Victoria
regia, die hare rozenkleurige bladen op de kalme wateren
der Guyaansche meeren wiegt, tot de kleine gele bloemknop-
jes van het zoogenaamde eendekroos onzer slooten; welk
een verwonderlijk spel, welk een rijkdom in vormen! —
Van de GOOOjarige apenbroodsboomen , langs den oever van
den Senegal, wier zaden welligt reeds in de nog door
menschen onbewoonde aarde kiemden, tot de zwam, die in
den vochtigen zomernacht ontstond en reeds den volgenden
morgen had opgehouden te leven; welk een verschil in fe-
vensduur! — Van het vaste hout des Nieuw-Hollandschen
eiks, waaruit de wilde boschbewoner zijne strijdknods snijdt,
tot het groene, uiteenvloeijende slijk onzer slooten; welk
eene verscheidenheid, welk eene afwisseling in weefsel,
zamenstelling en vastheid! Zou het mogelijk zijn , in dien
verwarrenden rijkdom eene regelmaat, in dat schijnbaar or-
deloos vormenspel bepaalde wetten, in die duizendvoudig
verschillende leefwijzen éénen typus, dezelfde idee te kunnen
vinden? Tot vóór weinige jaren was inderdaad die mogelijk-
heid nog niet in te zien, want wij mogen, zoo als reeds
opgemerkt is, niet eerder verwachten de natuur in hare
geheimen te kunnen bespieden, dan wanneer wij door onze
nasporingen tot zeer eenvoudige oorzaken gekomen zijn. Zoo
kon men ook omtrent de plant niet tot wetenschappelijke
resultaten geraken, vóór dat men het eenvoudige element,
dat gelijkmatig aan al de verschillende vormen ten grondslag
ligt, ontdekt en do bijzonderheden, die daaraan in levenden
toestand eigen zijn, onderzocht en bepaald had. Met behulp
der nieuwere mikroskopen zijn wij eindelijk zoo ver geko-
men , om het punt van uitgang voor de geheele theorie der
plant te vinden." — Tot hiertoe schleiden, wiens verdienste
zich niet alleen bepaalde bij de dringende aanbeveling, om „dat
eenvoudige element, hetwelk aan al de verschillende vormen
ten'grondslag ligt" in al zijne bijzonderheden te bestuderen,
4*
Jl