Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV.
op WEJ.KKN GRONDSLAG DE ROUW DER
PLANTEN BERUST.
Als inleiding tot hetgeen nu volgt, neem ik eenige blad-
zijden over uit het werk van eenen der beroemdste onder
de thans levende plantkundigen (*): „Wanneer wij," zegt
de schrijver, „naar eenen behendigen goochelaar zien, wan-
neer hij ons de naar tooverij zwemende werkingen zijner
bedriegelijke kunst vertoont, dan worden wij van lie-
verlede tot eene aan verbazing grenzende bewondering
opgewekt, die ons eindelijk tot de onwillekeurige bijvals-
betuigingen noopt, welke gewoonlijk de door hem gelukte
proeven vergezellen en beloonen. Veroorlooft hij ons echter,
zijn tooneel te betreden, hem, in den eigenlijken zin des
woords, in de kaarten te zien, hoezeer komen wij alsdan
van onze verbazing terug, wanneer wij bemerken, welke in-
gewikkelde toestellen hij noodig heeft, hoe vele helpers hem
de hand moeten leenen, in éën woord, hoe menigvuldige en
groote middelen hij bezigen moet, om tot resultaten te ge-
raken, die evenwel ten laatste in geene verhouding tot de
aangewende middelen staan. — En wanneer wij onzen blik
{*) Het is getiteld; iprof. ii. J. schleidkn's Populaire voorlezingen over de plant
mhaav leven;" de door mü bozorßde vertaling (Amsterdam, 1854, bü Binger) werj
naar de 3(lo Hoogd. uitgave bewerkt. Van het oorspronkelijke is tlians reeds de ßde
editie verschenen
4