Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
4f.

den gekartelden band, spiraalvormig tegen den binnenwand
aanliggen. Men heeft echter (door uittrekking met alkohol,
enz.) ontdekt, dat die korrels of banden
niet geheel, maar slechts gedeeltelijk uit
groene kleurstof bestaan; het overige en
meestal het binnenste gedeelte bestaat uit
zetmeel, was of proteïne-stoffen. Voor het ,, ,, ,
' , ^ ,, , „ . . M.ïereemgde
ontstaan der groene kleurstof is inzon- ,, , ,
, , , " . . T 1 . ilad^roenkorrels.
lorrsls derheid de vrije toetreding van het zon-
licht zeer gunstig; met name schijnen de
gele stralen van dit licht daarbij het meest van invloed te
zijn. Bij onttrekking van het zonlicht verbleeken de groene
deelen. In den herfst of
ook bij verderen wasdom
ziet men de groene kleur
dikwijls in eene gele
12. Spiraaliormiat WadjroeiibaDd. (xanthophyl), roode of
bruine (erythrophyl ) veranderen. — De overige door het
mikroskoop zigtbare kleurstoffen komen als gekleurde korrel-
tjes of vochten voor; somwijlen zijn de wanden der anders
dan groen gekleurde deelen zelve gekleurd.
Er zijn vele zoogenaamde zuren, welke alleen in het plan-
tenrijk voorkomen en die men daarom ook plantenzuren
noemt; de zure smaak, die b. v. vele onrijpe vruchten on-
derscheidt, is meestal daarvan afhankelijk; zij zijn of vrij,
of met andere stoffen vereenigd en vormen zoo b. v. be-
standdeelen van azijn, citroensap, wijnsteen, zuringzout, enz.
Ook het galnotenzuur, dat uit looistof ontstaat, behoort tot
deze groep.
Verschillende planten bevatten zoogenaamde plantcn-
alkaloiden, welke, met zuren verbonden, daarin voorkomen;
met name vindt men ze dikwijls in het melksap. Vele daar-
van zijn als vergiften bekend of als geneesmiddelen in ge-
50 en 51. Cellen uit verschillende bladen, met bladgroen gevuld. Het fijne vliesje,
dat men met een puntiR me^'e van de boven, en ondervlakte der meeste bladen
kan afscheiden, bevat geen bladgroen. Dit laatste schemert dus altijd door de opper-
vlakte der bladen heen en geeft daarom in den regel aan de ondervlakte een lich-
teren tint, omdat bet aan die zijde ook door meer luchtbevattende holten wordt
afgewisseld.
52. Een gedeelte van eene wiersoort, Spirogyra quiiUna genaamd.
(*) fXanthos" beteckent in het grieksch: geel; «erythros"; rood; «pliyllon": blad.