Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
i'oode of groenbruine kleur en is eenigzins lijvig van con-
sistenlie. Zij bestaat uit een mengsel van allerlei stoffen (wa-
ter, proteïne-
stoffen, kaout-
scliouk, zet-
meel, was, gom,
bars, suiker,
kleurstof, enz.),
waarvan vele
daarin als staaf-
;jes, bolletjes of
korreltjes rond-
drijven en zicb
II Vertakte melksap-baizen. tot eene za- MelV.ssp-kaQaal
menbangende laag op de oppervlakte van de vloeistof ver-
eenigen, wanneer men deze in eenigzins groote hoeveel-
heid door insnijding, enz. uit de planten verzameld heeft.
Vele dier ingedikte of uitge-
droogde melksappen leveren be-
langrijke producten voor de ge-
neeskunde, industrie, enz. op;
sommige zijn zeer vergiftig; en-
kele worden in verschen en vloei-
baren staat als voedzame dranken
genuttigd. In ongeschomlen toe-
stand der plantendeelen, waarin zich het melksap bevindt,
is dit niet — zoo als men vroeger meende — in bewesinj?. —
49. Mölksap-:

Kaoutschouk" is de algemeene naam voor verschillende
afzetsels uit melksappen, van onderscheidene zamenstelling en
eigenschappen; ook het bekende „gutta-percha" (*) behoort
daartoe.
47. Overlangsclio doorsnede «It hot schorsgcdeeltc van Euphórhia trigona; het zijn
voornamelijk zetmeel-ligchaampjes welke hierin als staafjes van allerlei vorm voorkomen.
48. Uit het blad ecner waterplant, Limnochdris //i^mWW/« genaamd. De vaste stof-
fen drijven hierin als korreltjes.
49. Uit de bladstelen van Siphónia eldstica (vadcrl. Guyana en Brazilië). De hierin
voorhandene korreltjes vormen, by uitdrooging, het grootste gedeelte van het Ame-
rlkaansche kaoutschouk of igom-elastiek." Een ander deel van het Amerikaunsche
en het Oost-Indische zijn van verschillende Ficus-, Urcéola-, Cecrópia-som t^n., enz.
afkomstig.
(*) Voornamelijk afkomstig van hondndra Gutta., oenen op Singapore, Borneo, enz.
grocyenden boom.