Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Zij zijn meestal kleurloos, doch ook somwijlen gekleurd door
daarin opgeloste kleurstof.
Was komt zelden in de planten als eene zelfstandige stof
voor, doch meestal in vereeniging met andere, als haar be-
kleedsel of kern; slechts enkele malen vindt men het, in
eene min of meer dikke laag, op de oppervlakte van enkele
gewassen of plantendeelen. In kouden alkohol is het onop-
losbaar, en bij zachte verwarming smeltbaar. In zijne za-
menstelling is het zeer verwant met do vetten.
Vlugtige of aetherische oliën zijn alleen door het
mikroskoop te herkennen, wanneer zij op bepaalde plaatsen
in de plantendeelen zijn bijeenverzameld, doch niet, wanneer
zij — gelijk b. v. meestal met die, welke de geuren der
bloembladen veroorzaken, het geval is, — in andere vochten
zijn opgelost. Zij zijn in aether en kouden alkohol gemak-
kelijk oplosbaar.
De harsen, welke men in ver-
scheidene planten aantreft, zijn dik-
wijls ontstaan uit vlugtige oliën en
meestal, zoo als zij in ruwen staat
voorkomen, mengsels van verschil-
4b. Harskanaal. lende hars-soorten, ofwel van har-
sen met vlugtige oliën; bij verdamping der
laatsten, worden de eersten hard. Oplossingen
van harsen in vlugtige oliën noemt men bal- SapSäüJ.
sems of weeke harsen. De meeste harsen zijn in kouden
alkohol, aether cn aetherische oliën oplosbaar. Onder het
mikroskoop vindt men de harsen, balsems en soms ook
gommen in bijzondere kanalen of gangen, al of niet van
eigene wanden voorzien, in den vorm van eenigzins anders
gekleurde, taaije sappen.
Dat, wal men melksap noemt, is eene vloeistof, die
slechts in bepaalde planten of plantengroepen voorkomt, en
wel in holten, die al of niet met eigene wanden zijn
voorzien (waarover later meer). Zij bezit eene witte, gele,
45. Dwarse doorsnede uit een takje eener pönboom-soort (Pinui paliiihis), waarin
zich terpentijn bevindt.
4C. Overlangsche door.ncde uit Int binnenste gedeelte van een vlieitakJ'j (Sam-
bücus nigia).