Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
kenningsmiddelen voor deze stoffen, waarvan zicli ieder we-
der door bijzondere eigenschappen kenmerkt. Vroeger meende
men, dat de eiwitachtige stoffen geheel onkristalliseerbaar
waren; in lateren tijd heeft men ze echter in bepaald omschre-
vene vormen, zelfs als duidelijke kristallen waargenomen,
o. a. in het sap van ontkiemende planten en in het voor-
jaarssap der boomen, — Emulsine, in amandelen voorko-
mende, diastase, in kiemende granen, enz., glutine of
kleefstof, het overblijfsel na het kneden van tarwemeel,
zijn, met nog meer dergelijke stoffen, allen meer of minder
zuivere eiwitachtige ligchamen.
Plasma of Proto plasma (*) is een vloeibaar mengsel
van proteïnestoffen, dat een korrelig en slijmachtig voorkomen
heeft, zich nimmer met de andere vloeistof, waarin het zich be-
vindt, vermengt en dikwijls in eene (door het mikroskoop) dui-
delijk zigtbare stroomende beweging verkeert. Door jodium-
oplossing verkrijgt het eene oranjeroode kleur; door alkohol,
verdunde zuren, enz. wordt het draderig of vliezig, doordien
het stolt, en vertoont verder die reactiën, welke bij de
proteïne-stoffen bereids hierboven zijn opgegeven.
De vette oliën of vetten, die
hoofdzakelijk in de zaden van vele plan-
ten voorkomen, zijn meestal door haar
sterk lichtbrekend vermogen gemakkelijk
in den vorm van droppels door het mi-
kroskoop waarneembaar. Door er alsdan
een dropi)cl eerier oplossing van bijtende
potasch of sotla bij te voegen, verdwijnen
zij, omdat zij daardoor verzeept en als-
dan opgelost worden. Ook in warmen
alkohol en aether zijn zij min of meer
oplosbaar; doch in kouden alkohol niet. Zij bestaan uit een
mengsel van margarine en elaine, die ook zelven zamenge-
stelde ligchamen zijn, in welke beiden glycerine voorkomt.
kk. Oliedrappels.
(•) Dit woord Is uit twee Grieksche woorden zamengesteld, beteekenende: »het
eerst" en tvorR:scl," omdat voornamelijk door den invloed dier stof het ontstaan
van nieuwe planten-cellen niogeltik is; van het eerste is ook afgeleid het woord
tproteïne,'* omdat het hiertoe behoorende zulk eene voorname plaats in het zamcn-
jitcl en de voeding van planten cn dieren inneemt.
41. Overhuigschc doorsnede uit het zaad eener zonnebloem {ïldidnlhK^).