Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
een ëtiquet, waarop de naam der plant, de groep waartoe
zij behoort, de plaats waar, en de dag wanneer zij ingeza-
meld is, enz. worden opgeteekend. Zulk eene verzameling
van gedroogde planten, volgens een bepaald stelsel in regel-
matige orde gerangschikt, noemt men „herbarium." Er zijn
vele planten- (onder de zwammen, enz.), die men, wegens
hare Ügte vergankelijkheid, op deze wijze niet bewaren kan.
Deze worden in goed geslotene flesschen, met alkohol ge-
vuld, bewaard. Men heeft ook onderscheidene toestellen be-
dacht, die tot bewaring van zekere plantengroepen, vruchten,
zaden, enz. dienen kunnen. Ieder kan zelf zoodanige kastjes
of doozen, verdeeld in vakjes, naar eigen goedvinden laten ver-
vaardigen. Ter bestrijding
van de motten, die de in een
herbarium aanwezige planten
kunnen bederven, heeft men
allerlei middelen aanbevolen;
O. a. ook het zoogenaamde
insektenpoeder (*). Het beste
voorbehoedmiddel tegen zul-
ke ongenoode gasten is in-
tusschen het veelvuldig ope-
26. Gras-äoas.
nen en doorzien van het herbarium.
Welke bezwaren nu ook de jeugdige beoefenaar der plant-
kunde ontmoeten mögt, hetzij bij het gebruik van het mikro-
skoop, hetzij bij den aanleg van een herbarium, — met ijverige
volharding zal hij ze na korten tijd gewis overwinnen. Slechts
dit houde hij daarbij in het oog, dat hij zich niet te zeer
door voorliefde voor het inzamelen van planten late verleiden
tot veronachtzaming van mikroskopische oefeningen, of om-
gekeerd, Even gewigtig en noodig is het, den uitwendigen
vorm der plantei; te kennen als die bijzonderheden, welke
alleen door het gewapende oog gezien kunnen worden. Tot
groot nadeel der wetenschap werd dit wel eens over het
hoofd gezien, en ontstond er zelfs niet zelden tusschen de
(*) Dit bestaat «it de fijngemalene bloempjes van Pyréthrum rósevm.
26. Een platte bordpapieren doos, waarvan de bodem met eene düukeie voering
bekleed is, om de hierop met papierstrookjes vastgehechte aren en vruchten der
grassoorten tc bevestigen en op den donkeren grond duidelijk zigtbaar te maken.