Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
vallende, en wanneer men van den spiegel gebruik maakt,
doorvallende verlichting.) Alle andere bij het mikroskoop aan-
gebragte toestellen tot wijziging of verbetering der verlich-
ting, tot het meten van voorwerpen, tot het onderzoek van
het vergrootingsvermogen en de deugdelijkheid van mikro-
skopen, tot het vervaardigen van mikroskopische afbeeldin-
gen (waarvoor men zelfs reeds de photographie en autotypie
te baat heeft genomen), tot het verrigten van scheikundige
onderzoekingen, enz. gaan wij hier met stilzwijgen voorbij.
liet zien door een mikroskoop is
niet zoo ligt, als men aanvankelijk
denken zou. Want om er ,.goed"
door te zien, heeft men verschillende
regels in acht te nemen, waarmede
men zich intusschen, beter dan door
voorschriften, door eigene oefening
spoedig vertrouwd kan maken, vooral
wanneer men in de gelegenheid is
(en deze ontbreekt tegenwoordig
nagenoeg nergens, waar men zich
O. a. tot geneeskundigen kan wen-
den), vóór dat men zelf het werk-
tuig ter hand neemt, by eenen
deskundige eenige voorlichting dien-
aangaande in te winnen. 25. Groot mikroskoop van oberhaü-
Het bewaren der door het mi- SER, volggns ds cieuWstß inrigÜDg.
kroskoop beschouwde voorwerpen vereischt ook zekere hand-
grepen en vlugheid, waarbij alweder eigene ervaring de beste
leermeesteres is; gewoonlijk wordt op het voorwerp, dat op
een voorwerpglaasje met een droppel glycerine of chloorcal-
cium-oplossing bevochtigd is, een dekglaasje (z. b. bl. 22 in
de noot) gelegd en dit aan de randen met eene spoedig droo-
gende lijm of lak-oplossing bekleefd. Voor dat men het dek-
glaasje oplegt, wordt het voorwerpglas met een dun strookje
22—25. Naast de verschillende mlltroskopen van ciibvalisb en oberhaUseb tc
Parijs, zijn dio van schibk, pistoh cn bbnèchr te Berlyn, ook van plössl te
Weenen, tegenwoordig de elders meest gebruikte; hier te lande bestond in dc
laatste jaren, en te regt, groote aftrek van do door kipp te Delft verkr^gbaar ge-
gestelde mikroskopen van kaciirt Ie Parijs, die, wegens deugdelijkheid en prys,
ftUe aanbeveling verdienen.