Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
vormen van zamengestelde mikroskopen ontstonden, (menig-
vuldiger zelfs dan de verscheidenheid in het maaksel der en-
kelvoudige mikroskopen,) welke verspreid werden
onder den naam van hnnnen ontwerper of ma-
ker (*). De voornaamste wijziging in de vroegere
zamenstelling bestaat in de vervanging der bi-
convexe lenzen, waardoor gekleurde beelden ont-
stonden, door meer andere, van onderscheiden
maaksel, die een ongekleurd, scherp beeld en een
ruim gezigtsveld leveren.
In de hoofdzaak komen nagenoeg alle thans
daarin overeen, dat zich in een koperen koker of
„buis" in de nabijheid van dat gedeelte, waarop
men het te onderzoeken voorwerp plaatst („voor- 23. Klein aii-
werptafel"), een of meer lenzen bevinden, „voor- tekoopvan
werp-" of „objectiefienzen" genaamd. De lens OBERIIAüSER.
daar tegenover, namelijk aan de bo-
venzijde der buis geplaatst, Avaardoor
men regtstreeks ziet, heet „ooglens."
Tusschen deze beiden is nog eene an-
dere lensaangebragt, „verzamelings-*'
of „veldlens" geheeten (strekkende tot
vergrooting van het gezigtsveld). Het
geheel rust op een zwaar voetstuk,
„statie!" genaamd. De „verlichtings-
toestel" bestaat meestal in een' vlak-
ken of hollen beweegbaren spiegel,
onder de voorwerptafel aangebragt.
Deze kan alleen doorschijnende voor-
werpen verlichten. Voor ondoorschij-
nende gebruikt men meestal eene
groote lens, die zoodanig aan de voor-
zijde van de voorwerptafel geplaatst of bevestigd wordt, dat
het licht op het voorwerp valt. (Men noemt dit daarom op-
Groot mikroskoop van
«BEIUlAüSER.
(*) Die van al, wat op mikroskopen betrekking heeft, eene grondige kennis
wenscht te verkrijgen, verwyzen naar het m'crli van Prof. kautiko, getiteld:
liet Mikroskoop^ enz. te. Tiel, by Campagne, en hem die met de keuze van een goed
mikroskoop verlegen is, zU in ons land de firma icirp rn zoon te Delft als de
best gesorteerde leverancier aanbevolen. Voor ƒ CO tot ƒ lOO verkrygt men reeds
een zeer goed zamengesteld mikroskoop.