Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
m
23
woonlijk met water) bevochtigd, van overtollige vloeistof door
een penseel weder bevrijd, om nu, bedekt door een ander
dun glaasje, door het mikroskoop bezigtigd te worden.
Het mikroskopisch onderzoek vereischt in-
zonderheid groote netheid, een vaste hand, een
scherpziend oog en een voorzigtig oordeel.
Den tact van mikroskopischen arbeid verkrijgt
men spoedig door eenige oefening; vergissin-
gen worden daardoor ook van lieverlede zeld-
zamer, zoodat men b. v. luchtbolletjes, water-
droppels, stofdeeltjes, enz. die men aanvankelijk
voor iets wezenlijks
pleegt te houden, wel-
draleertvoorbijzien. (*)
Hierboven, op blz,
20, zijn tot toelichting
van het maaksel der
zamengestelde mikro-
skopen slechts 2 bi-
convexe lenzen getee-
kend, en zoodanig was 21. Haald 8a mcs^fl.
dan ook de inrigting daarvan in den
eersten tijd. Hieraan waren intus-
sclien nadeden verbonden, die men
langzamerhand uit den weg begon te
ruimen, zoodat een aantal werktuig-
kundigen op allerlei vindingen be-
dacht waren, om in hunne werktui-
gen de meest gewenschte vereischten
22. Mikroskoop van schier.
van een goed mikroskoop te ver-
eenigen. Van daar,dat er zoo velerlei
21. Links is een heft afgebeeld, waarin van voren een gleuf, bestemd tot opname
van een (in het midden afgebeeld) tweesnijdend mesje of naald; schuift men nu
l\et kleine kegelvormige ringetje hierover heen, dan ziet er het werktuigje uit, zoo
ais de regis getcekende figuur aanwijst.
(*) Men heeft ook bij het gebruik van het mikroskoop scheikundige bereidingen
noodig, waarvan de voornaamste zijn: verdund cngelsch zwavelzuur (3 deelen
zwavelz. op 1 d. water), jodium.oplossing (1 grein jodium, 3 grein jodkalinm op l
onco gedestilleerd water), alkohol, acthcr, citroenolie (om sommige voorwerpen
beter doorschijnend to maken), glycerine, chloorcalcium en canadabalsem (de drie
Jaatsten om daarin voorwerpen tusschen glaasjes te bewaren), enz.