Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Er zijn ook enkelvoudige mikroskopen, die men uit meer
dan ééne lens vervaardigd lieei't; ieder dezer lenzen is aan
de eene zijde vlak en aan de andere (naar
het oog gerigte) zijde bol (plaan-convex), en
het doel dier zamenstelling is alleen, om bij
de vergrooting ook de helderheid en duidelijk-
heid, zonder kleurspeling of andere storende
omstandigheden, die wel eens bij het zien door
eene enkele lens ontstaan, te bevorderen.
Bij de beoefening van plantkunde is het van
belang zoowel een enkelvoudig als een zamen-
gesteld mikroskoop te bezitten ; het eerste, om
zich van een vergrootend werktuig te kunnen
bedienen, dat slechts een betrekkelijk geringen
omvang bezit, en om met behulp daarvan,
. doordien de lenzen betrekkelijk ver van de
.0 Broiiigmi- voorwerpen afstaan, deze laatsten zoodanig te
/uScT ^^ verdeelen (praepareren), dat men zc
geschikt maakt, om door het zameneestelde
IS. Enblïoudig miteloop van röhnen.
17. Dc in het schijfje gevatte lens kan door andare vervangen worden, waardoor
men eene C- tot GOmallge vergrootfng verkrijgen kan. Het daarachter geplaatste
pincetjc, hetgeen ook aTgeschroefd kan -worden, dient tot liet vasthouden der glas-
plantjes, \s'aartussehen men het te bezigtigen voorwerp geplaatst heeft.
18. In het bovenste gedeelte bevinden zich de tot de vergrooting dienende lenzen.
Daaronder vindt men eene in het raidden doorboorde ploat ("tafel"), bestemd, oiw