Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
lens. In het eerste geval wordt aan de andere zijde van do
lens (dus daar, waar zich het oog bevindt) een vergroot en
onngekeerd beeld van het voorwerp gevoi-md. In het tweede
geval wordt aan dezelfde zijde van de lens, waar zich het
voorwerp bevindt, doch op verderen afstand van de lens, een
vergroot en regtop staand beeld van het voorwerp gevormd.
Wanneer men nu met éëne lens nog eene tweede zoodanig
in verbinding brengt, dat men, ten behoeve der vergrooting
en duidelijke zigtbaarheid, van dc beide laatstgenoemde plaat-
singen zoo veel mogelijk partij trekt, dan bezit men in die
beide lenzen, met dc buis of ko-
ker, waarin zij bevestigd zijn, een
zoogenaamd zamengesteld
mikroskoop, zijnde dat werk-
tuig, wat men in het dagelijksche
leven gewoonlijk kortwegmikro-
skoop" noemt. In fig. 16 stellen
V en C) ieder eene biconvexe
lens voor. Van het voorwerp a h^
dat zich verder dan de brand-
punts-afstand van de lens V be-
vindt, wordt aan de andere zijde
van de lens een vergroot en om-
gekeerd beeld ba gevormd Dit
beeld ba komt nu tusschen de
lens O en haar brandpunt. Daar-
door wordt aan dezelfde zijde
van die lens O, waar zich dit
beeld ba bevindt, doch op ver-
deren afstand van de lens, oen
vergroot en regtop staand beeld
RA van het eerste beeld ba ge-
vormd, hetgeen nu ook zoo door
het oog, dat aan de andere zijde
van de lens O hierdoor heen ziet, wordt waargenomen. (De van
I] en A naar het oog getrokkene stippellijnen stellen de uiter-
ste lichtstralen voor; men begrijpt, dat van alle punten van
het beeld BA zoodanige stralen in het oog moeten dringen,
opdat het zigtbaar zij.)
16. Theorie van hel zamenjeslelde
mikroskoop.