Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
416
met een aantal feiten verrijkt. Een ander deel eindelijk —
planten-physiognomie genaamd — heeft ten doel, het
uitwendig aanzien en daardoor den algemeenen indruk op
den waarnemer te beschrijven, te weeg gebragt door de ge-
wassen, te zamen behoorende tot één planten-gordel, -hoog-
testreek, -rijk, -gewest, enz. Bereids zijn er ongeveer een
40-tal bijzonder kenschetsende plantenvormen, als de overige
in dit opzigt beheerschende, onderscheiden. Het is onbetwij-
felbaar, dat de aard en magt van dien indruk aihankelijk
zijn van de meest in 't oog loopende gestalten, groeperingen,
kleuren, enz. waaronder zich het plantenklecd op iedere plek
der aarde aan den mensch voordoet. Zonder gedwongenheid,
laat zich zelfs hier en daar menige duurzame eigenaardigheid
in het volks-karakter als daarmede in verband staande ver-
klaren.
Bij zoodanige nasporingen, waarbij wij de raadsels van ons
eigen bestaan tot oplossing trachten te brengen, houdt echter
de plantkunde op, een zelfstandige tak van studie te zijn en
wordt zij een deel van de zoo omvangrijke wetenschap
der natuur, — den zekersten gids voor hen, die tot een
rein GODS-begrip willen opklimmen.
Indien het meer algemeen begrepen werd, dat de kennis
van het heerlijke rijk der gewassen in het eind zoo gewigtig kan
worden, zouden er dan nog wel zoo velen zijn, die het be-
twijfelen, of wij inderdaad iets met plantkunde te maken
hebben ?