Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
410
drongen en grootendeels vervangen is door kalk, kiezelaarde
of eenige metaal-verbinding, of eindelijk van incrustatie,
waarbij een bekleedsel van kalk of kiezelaarde rondom het
voorwerp eene omkorsting heeft gevormd; in de holte van
dit omhulsel is het voorwerp niet zelden vergaan, afgedrukt
of door eene andere stof vervangen.
Door deze overblijfselen voorgelicht, vond men aanleiding
in het betrekklijk grooter aantal, waarin de planten van deze
of gene groep in bepaalde tijden voorkwamen, de ontwikke-
lings-geschiedenis van den plantengroei in 3 groote tijdvakken
in te deelen of, wat op hetzelfde n-^êrkomt, al de planten te
zamen, die in vroegere dagen leefden, als tot 3 groote rijken
behoorende te beschouwen, liet eerste heeft men zoo het rijk
der van vaatbundels voorziene spore-planten genoemd; het
tweede dat der naaktzadigen; het derde dat der tweezaadlob-
bige bedektzadigen. Het 1"« is weder verdeeld in de Flora van
de overgangs- en van de steenkool-formatie; het 2''' in die
van de permsche, bonte zandsteen-,
schelpkalk-, keuper-, onder- en op-
perjura-formatie, en het 3^' in die
van de krijt-, eoceni.sche, mioce-
nische en plioceni.sehe formatie.
Ieder dier formatiën is namelijk
O. a. gekenschetst door den aard
van de in ruimeren getale daarin
voorkomende planten of planten-
groepen , eene bijzondere Flora
vormende. Op de eenvoudigste
plantaardige scheppingen volgden
telkens meer zamengestelde, eeti
verschijnsel, hetwelk zich ook in
onze dagen — het zoogenaamde
alluviaal-tijdvak — herhaalt, over-
al waar zich op eenen vroeger naak-
ten bodem plantengroei vestigt. De oudste der bovengemelde
Flora's onderscheidden zich echter door schraalheid van soor-
ten en bijna volkomene gelijkvormigheid op de verschillende
478. Walchia rnnifórmia, eene boomvormige plant uit de groep der Wolfsklaauwigen,
in de permsche formatie gevonden.