Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
408
413.
gaande den bouw van die gewassen, welke in vroegere tijden
leefden.
Reeds mogt het aan enkele ijverige onderzoekers gelukken
uit de overblijfselen dier planten, zoo als zij in de onderschei-
dene lagen der aardkorst bewaard zijn gebleven, eenige bijzon-
derheden te ontdekken omtrent haren bouw, hare verspreidings-
wijze en haar verband met de tegenwoordig levende planten.
Daaruit is o. a. gebleken, dat, even als de aarde zelve
eene reeks van wisselingen ondergaan heeft, vóór dat zij het
tegenwoordig tijdperk van haar bestaan intrad, zoo ook het plan-
tenrijk van lieverlede ontwikkeld en vervormd werd tot dat het
dien toestand bereikte, waarin het zich thans aan ons voordoet.
De aard dier ontwikkeling en
vervorming stonden steeds in
de naauwste betrekking tot
de wisselingen, welke de
aardkorst zelve doorliep en lot
de oorzaken, die daartoe me-
deAverkten,zoo als klimatische
invloeden, enz. Zoo is men
O. a. geregtigd, om aan te
nemen, dat de eerste planten
ontstonden in eene uitgestrek-
te watermassa en de daarop
473. Aslerophyllum éqinsétiforme, tot eene thans niet meer levend Toorkomende
groep, Asterophylliten, behoorende, — welke inzonderheid in de steenkool-formatie
voorkomt.
474. Sphénophyllum oUóngifólium ; — tot dezelfde groep behoorende en in dezelfde
formatie voorkomende, als de vorige.

iii.