Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
XX.
WAT NOG, NEVENS HET GESCHETSTE, TOT DE
PLANTKUNDE BEHOORT.
Bij den omvang, welken de plantkunde in onzen tijd be-
reikt heeft, is zij, om liare beoefening zoo gemakkkelijk en
regelmatig mogelijk te maken, in verschillende gedeelten ge-
splitst, welke echter niet O]) zich zelf staan, maar hier en
daar in elkander vloeijen. In de wijze van verdeeling volgt
ieder zijne eigene inzigten, zoodat gij in onderscheidene
hand- of leerboeken der plantkunde daarin verschil zult aan-
treffen. In de meeste daarvan zult ge echter de plantkunde
in twee hoofd-gedeelten gesplitst vinden onder den naam
van algemeene en bijzondere plantkunde, en zult
gij b. V. de eerste weder in afdeelingen gescheiden zien, on-
geveer hetzelfde omvattende, als hetgeen voor u tot hiertoe
van de plantkunde geschetst is. Ieder dier afdeelingen draagt
hare eigene benaming (*), hetgeen ook het geval is met de
onderdeelen, waarin men het andere hoofdgedeelte heeft ge-
splitst (t). Beide, algemeene en bijzondere plantkunde, te
zamen worden ook wel eens wetenschappelijke plant-
kunde genaamd, ter onderscheiding van wat men toege-
paste plantkunde noemt, waaronder men verstaat de
kennis van wat aan planten ten nutte of nadeele van den
(*) B. V. stofleer, weefselleer, vormleer, levensleer, enz.
(t) B. V, beschryvingsleer, stelselleer, verspreidingsleer, enz.