Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
395
genesteld zijn (z. b. bl. 207). Onttrekking van in de laatsten
aanwezige bestanddeelen is wel het begin harer nadeelige
werkingen; daarop volgt het gebrekkige der voeding in de
door haar aangetaste voor-
werpen en later stoornissen
van allerlei aard, zoo als ver-
zwakking, zich kenmerkende
door slapheid der weefsels
verandering in vorm en kleur,
eindelijk dikwijls vroegtijdige
dood, onder verschijnselen van
sterke verdrooging, ongemeen
spoedige verrotting, enz. De
aanwezigheid dier zwamTne-
tjes of eigenlijk van hare
sporen verraadt zich vaak
door zekere vreemd gekleurde
plekken op de plantendeelen
(b. v. witte, zwarte, roode,
roestkleurige stipjes, vlekjes,
enz.), of wel in den *vorm
van eigenaardig gekleurde
aanhangsels of uitgroeisels (*).
Of in alle gevallen de zwammetjes als ziekte verwekkende oor-
zaak kunnen gelden, is zeer te betwijfelen. Daar over 't al-
gemeen de tot deze plantengroep behoorende gewassen óp-
treden, waar dierlijke of plantaardige voorwerpen in eenen
toestand van verrotting verkeeren, kan hun voorkomen ook
vaak een vergezellend of opvolgend verschijnsel van reeds
plaats vindende ontbinding zijn (f). Er zijn ook verschillende
471. Warkruid {Cuscuta), op eene klaverplant {Trifêlium) genesteld, en deze door
hare zuigwortels uitputtende (z. b. bl. 1'J4); het warknjid ontspruit uit zaad in den
bodem, doch bij het ontmoeten eener nabtjgelegene plant gaat het verband met den
bodem verloren en wordt het ten koste van de bestanddeelen dier plant verder gevoed.
(•) „Brand," „roest," „het wit," „moederkoorn" enz., zijn soortgelijke door de
aanwezigheid van woekerzwammen gekenmerkte ziekten.
(+) Van de druivenziekte, waarbij de geheele vrucht ineenschrompelt en ook de
ranken en bladeren zich door eene loodgrijze verkleuring onderscheiden, wordt thans
vrij algemeen Oidium Tückeri als ziekte-verwekkende oorzaak beschouwd (z. b. fig.
154 6). Eene andere minder algemeen verspreide zwam (Ainpclómijces quisqwUis) brengt
alleen rood- of zwartachtige verkleuring, met verharding en scheuring van het buiten-
ste vruchtschilletje te weeg. — De aardappelziekte daarentegen vrordt nog meestal
ili VolkomeDB stengel-parasieL