Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
393
bijzondere gangen vormen, terwijl zij ook wel plantendeelen,
met name jonge bladeren en takken, doen zamenkrnllen, in-
krimpen, uitzetten, enz. Zij verraden hunne aanwezigheid
bovendien door de vorming van grootere of kleinere vlekken,
van gezwellen of eigenaardige woekeringen op de oppervlakte
der deelen. Spinnen, welke schadelijk kunnen worden, wan-
neer zij de bladeren met hunne spinsels omweven en van
sap berooven, enkele weekdieren (slakken), wormen (regen-
worm), enz. zijn evenzeer minder gemakkelijk te weren. Reeds
beter gelukt dit vaak met vogels, die vooral liefhebbers van
zaden zijn, doch het best nog met grootere zoogdieren, wier
knaag- en vraatzucht te keer worden gegaan door allerlei
jagt- en vangst-middelen, waardoor men ze weet te be-
meesteren. Over 't algemeen zij men echter niet te voort-
varend in de uitroeijing van dieren, welke als schadelijk
plegen bekend te staan; de aanwezigheid van sommige in niet
te sterken getale heeft namelijk dikwijls ook hare nuttige zijde.
De planten hebben intusschen ook hare vijanden onder hare
eigene vStamgenooten. In de eerste plaats zijn het gewassen,
welke als onverwachte spruiten nevens andere gekweekte
469. VoIkompDö wortel-parasiet
planten te voorschijn treden en deze middellijk schaden, door
onttrekking namelijk van voor lien niet bestemde voeding-
stoffen. Men verwijdert ze als zoogenaamd »onkruid", hoe-
wel die benaming, zoo als van zelf spreekt, slechts in betrek-
4fl9, Raffl-'sia Amóldi, genesteld op of eigenlijk in de wortels v«n eene Cissus-
soort; alleen hare bloem (die de grootste van alle bekende bloemen is,) treedt uit
die wortels te voorschijn.