Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
II.
WAT BIJ DE BEOEFENING VAN PLANTKUNDE
VEREISCHT WORDT.
De algemcene voorwaarden, waarvan het welslagen der
Studie van eiken tak van wetenschap afhangt, bespreken wij
hier niet en bepalen ons alleen tot eene korte beschouwing
van hetgeen bij de bestudering van plantkunde in 't bijzon-
der gevorderd wordt.
Daar het bestaan van planten naauw verbonden is met
dat van andere natuurvoorwerpen, dient men van deze laat-
sten ook eenige kennis te bezitten, om in dat verband het
noodige inzigt te verkrijgen. Daarom mag ook, nevens de
beoefening van plantkunde, die van andere gedeelten der na-
tuurstudie niet verzuimd worden. In de eerste plaats echter
behoort hij, die zich met plantkunde wil bezig houden, geen
vreemdeling te zijn op het gebied van schei- en natuurkunde
(chemie en physica <*>). Laat u intusschen niet afschrikken
door de meening, dat men reeds een schat van geleerdheid
moet bezitten, alvorens men in staat zou zijn met de plant-
kunde kennis te maken. Gij zult althans dit werkje, waarin
(•) Pliintkundc, kruidkunde en botanie zijn woorden, waaraan men Rcwoon is
denzelfden zin te hecliten. »Botanie" is afgeleid van een Grieksch woord, tietgeen
• kruid" of 'kruidachtige plant" beteekent.