Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIX.
WAT ER ZIEKELIJKS BIJ PLANTEN KAN VOOR-
KOMEN.
Wanneer men bij eene plant dezelfde regelmatige «n on-
gestoorde opeenvolging van verschijnselen waarneemt, welke
zich ook bij andere met haar overeenkomstige planten open-
baren, en zij zich niet achterlijk of kwijnend voordoet, dan
pleegt men haar gezond te noemen. Daar echter iedere
plant op min of meer duidelijk waarneembare wijze ook hare
bijzondere levensverschijnselen bezit, is eene juiste beschrij-
ving van wat men alzoo onder »gezondheid" van eene plant
pleegt te verstaan, d. i. eene bepaling van dit begrip, welke
voor elke plant geldig zou zijn, niet mogelijk.
Eene plant kan in een of meer harer deelen iets onge-
woons, d. i. iets verschillends van hunnen oorspronkelijken
toestand vertoonen, hoewel men daarom die deelen, wanneer
zij er frisch uitzien, niet als ongezond pleegt te beschouwen;
dat ongewone wordt namelijk meestal hoogstens voor eene af-
wijking gehouden.
Eerst dan begint men hieraan het begrip van iets zieke-
lijks te hechten, wanneer de dood van eenig deel of van
eene geheele plant daarbij vroeger volgt of althans door
andere verschijnselen wordt voorafgegaan, dan dit bij derge-
lijke deelen of planten in den regel het geval is.
De grenzen tusschen hetgeen men aldus onder gezond-
heid, afwijking en ziekte verstaat, zijn niet met scherpe