Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
381
i6i.
m.
i61.
Bijzondere b^wegings-verschiiDselen.
464. Een takje van Desinódinm of Hedysarum gyrans, eene Bengaalsche plant, met
uit drie blaadjes zamengestelde bladeren, waarvan het groote topblaadje met den al-
gemeenen bladsteel zich des daags, bij sterke verlichting en verwarming, steeds aan-
houdend op en neder bewegen, terwijl de beide zijdelingsche blaadjes afwisselend,
zoowel bij dag als nacht, tevens in een* kring Graaijen. Ook andere Hedysarum-soorten
vertoonen hetzelfde. — Ook een der bladen van het bloemdek van zekere orchidee
(MegacUnium falcdtuni).
405. Een takje van Mi7)iósa ptidica; by aanraking, zelfs reeds door den zachtsten
schok, door prikkeling met een puntig voorwerp, reeds door inwerking van rook, enz.
daalt plotseling de algemeene bladsteel, buigen de byzondere bladstelen naar elkan-
der en vouwen zich de blaadjes van het gevinde blad digt. Treft de indruk den
voet der bladstelen en blaadjes, dan volgt dit verschijnsel des te sneller; ook eerder
bij hoogen warmtegraad. — Ook andere itftwiósa-soorten (vooral M. sensiliva) vertoo-
nen hetzelfde. Bij te veelvuldige proefneming, vermindert deze ontvankelijkheid voor
werktuigelijke invloeden. Ook by enkele andere planten (Aexchynómene en Smtthia sen-
siiiva, Desmdnlhus, enz.), vertoonen de bladeren een daarmede min of meer overeen-
komstig verschijnsel.
466. Dionaéa muscipula, bladschy ven bezittende (z. b. bl. 174), welke door de ligtste
aanraking, b. v. door daarop zich nederzettende vliegen, terstond digtbuigen. — Bij
zonnedauw-(£)rosffra-)soorten wordt iets gelijk8oortigs,doch in geringere mate,opgemerkt.
407. A. Bloem van eene brandnetel {Urtica), vergroot; B. dezelfde, waarin bij aan-
raking met een puntig voorwerp de helmknoppen plotseling door uitrekking der
helmdraden lijn opgesprongen en opengebersten; dit geschiedt ook bij glaskruid
{2*arietaria)by de gewone bestuiving vertoont zich hetzelfde verschynsel. Men