Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Menigeen, die als beoefenaar der wetenschap zijne denkbeelden
aan anderen verkondigde, beijverde zich overal, waar hij kon,
gelijkheid en overeenkomst, hetzij in het geheele bestaan,
hetzij in de bestemming van be-
paalde deelen der planten met
hetgeen in het dierenrijk het ge-
val is, aan te wijzen. — Wil
men nu de plantkunde bestuderen,
d. i. indringen in het wezen en
de rol der planten, welke zij als
natuurgewrochten naast zoo vele
andere te vervullen hebben, men
legge dan dit en dergelijke dwaal-
begrippen af, en onderzoeke met
onbevangenheid en zonder andere
bedoeling dan om de waarheid te
ontdekken, moge die zelfs lijn- 14. Katoen,
regt aandruischen tegen voorstellingen van vroegere dagen.
Stel u het plantenrijk voor als ten naauwste verbonden met
het dierenrijk, maar ook niet minder met dat der delfstoffen.
Al deze tot de aarde behoorende
scheppingen ondersteunen elkander
wederkeerig in haar bestaan. De
instandhouding van één dier rijken
hangt ten naauwste zamen met het
voortduren der andere. Intusschen
heeft elk daarvan in 't bijzonder
zijne eigene wijze van inrigting en
werking, en zoo het al van enkele
in haar maaksel zeer eenvoudige
vormingen bezwaarlijk valt te be-
slissen, of zij tot het eene dan wel
tot het andere rijk behooren, is het
toch — wat alle overige meer za-
1&. Bennep. mengestelde betreft — boven allen
twijfel verheven, dat planten, dieren en delfstoffen te zeer
14. Gos>ypium herldceum (vndcri. .^egyptc en het Oosten) en (itirSitrfer« (\aiJeli.
West-lniiië) leveren het lioumwol of katoen, 7,iindo wollige haren, waurmcde ds zaclen
bekleed zijij. 15. CdnnaMi saliva, Vaderl. 0.-lndl8.