Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
en waaraan zij, in de ongebreidelde vlugt hunner dichterlijke
bespiegelingen, half-goddelijke en half-menschelijke eigenschap-
pen toeschreven. Vermoedelijk lag daarin dan ook de grond
van den eerbied, waarmede zij
naar den kruin van die statige
stammen opzagen, of van de
schroomvalligheid, om eene bloem
te plukken of eenen stengel te
kwetsen, wijl zij het eene zonde
achtten, die verhevene wezens
(Dryaden) aan te randen; want
al zeer spoedig hadden zij hunne
meening omtrent de boomen, in
duisteren en onbestemden vorm,
ook op andere gewassen in toe-
passing gebragt. Datzelfde nu,
12. Takk. hetwelk men later, beter ingelicht,
als een droombeeld, van alle waarheid ontdaan, heeft geleerd
te erkennen, zweeft, hoewel niet in dezelfde omtrekken, dan
toch in daaraan grenzende gestalte, nog menigen oningewijde
voor den geest. Velen zijn er nog
voor wien de plant iets is, dat wel
beneden den mensch en het dier staat,
doch waarin toch nog veel omgaat,
nagenoeg overeenkomstig met het-
geen er bij dieren of zelfs bij men-
schen plaats heeft. Tot deze voorstel-
ling droegen allerlei oorzaken bij, en
wel niet alleen verbeelding, spraak-
gebruik, onwetendheid, enz., maar
zelfs vindt men er de aanleiding toe in
de beschouwingswijze van enkele ge-
leerden, die zich van lieverlede ook bij
bet grootere publiek voortplantte. jg, yias.
12. NicoUdna Tabdcum en mdcrophyïla. Vaderl. West-Indië. (De eerste levert
Virginische, de tweede Maryland-tabak. De Nicotiana rüstica, oorspronkelijk uir
Znid-Ainerlka, heeft groenaelitlg.gcle bloemkroonen; de beide anderen rozenroode.)
13. Linum ihifatissimuin. Oorspronkelijk uit het Oosten, vindt men liet tlians o. i\.
ook bij ons in 't wild groeijonde, terwül het bovendien alom gekweekt wordt.