Boekgegevens
Titel: De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Auteur: Coster, D.J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1864 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1046 E 14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200028
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De plantkunde: voor zelfstandige oefening of ten gebruike bij het middelbaar en tot voorbereiding voor het hooger onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVII.
WAT HET LEVEN DER PLANTEN IS.
Wanneer ik de schets van dat gedeelte der plantkunde,
hetwelk men de levensleer noemt, aanvang met de vraag
te stellen: »wat is het leven?", dan heb ik daarmede, zoo
als men gewoon is te zeggen, eenen bal opgeworpen, die
moeijelijk te vangen is. Indien gij wist, wat reeds daarover
in den loop der tijden gesproken en geschreven is, dan zoudt
ge tevens weten, dat men zich in den dikwijls warmen strijd
omtrent dit punt nu en dan verbeeldde tot eene afdoende
beantwoording te zijn gekomen, — doch dat na zulk eene
uitspraak, welke althans kort of lang het meerendeel bevre-
digde, de twijfel aan de juistheid van het eens aangenomene
later duidelijk vernomen werd, zoodat vaak de vermeende
waarheid weder naar het rijk der droombeelden werd verwe-
zen. Niet zelden deed zich daarbij het verschijnsel op, dat
de twistende partijen in de heftigheid van den slrijd den
bal zeiven uit het oog hadden verloren, zoodat zij, tot kalmte
teruggekeerd, wel bekennen moesten, dat zij zich persoonlijk
hadden aangetast, doch dat niemand zich met eenen doeltref-
fenden greep naar het voorwerp zelf mogt gelukwenschen.
De bal bevond zich steeds op deuzelfden afstand als vroeger,
en nog heden ten dage geeft hij tot gelijksoortige geschillen
aanleiding, zonder dat er nog éénen de krans der overwin-
ning toekomt.
Veel verwarring is er bereids bij de behandeling der ge-